Werkwijze

Een nieuwe (vervolg) studie of een (ander) beroep kiezen is niet gemakkelijk. Bij iedere keuze die je maakt, doorloop je een proces. Dit proces bestaat uit een aantal fasen: oriëntatie, verkenning, verdieping en de uiteindelijke keuze / beslissing.

Om dit proces goed te doorlopen kun je gebruik maken van de volgende begeleidingsmogelijkheden:

Een oriënterend gesprek:

In de eerste plaats bedoeld om kennis te maken: wie ben jij en wie ben ik.

Wat kan ik voor jou betekenen en wat kun jij daar aan hebben

Het gesprek is vrijblijvend en verplicht je niet tot een verder interesse en/of capaciteiten-onderzoek.

“De kosten van dit gesprek zijn € 45,- incl BTW”. Alleen als de kennismaking leidt tot een verder en uitgebreider onderzoek, is het oriënterend gesprek gratis.

  • In het gesprek kun je aangeven met welke vragen jij zit en wat je van de begeleiding verwacht.

  • Ik kan aangeven wat ik voor je kan betekenen en hoe een verder studie- en beroepskeuzeonderzoek in elkaar zit.

  • Het oriënterend gesprek kan je al een eind op weg helpen. Misschien heb je daaraan zelfs al voldoende.

Een studie en beroepskeuze-onderzoek:

Dit is een uitgebreider onderzoek bestaande uit gesprekken en schriftelijke testen, waarin o.a. jouw interessen, persoonlijke voorkeuren, talenten, vaardigheden en capaciteiten verder worden bekeken.

Het onderzoek is opgebouwd uit: een oriënterend gesprek, een aantal (schriftelijke) testen, een adviesgesprek en een afsluitende rapportage.